•  

 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2019

Společné akce:

 

2. 9.

Zahájení školního roku

Přivítání rodičů – 1. třídy 

ZŠ, ŠD

6,00 – 17,00

8,00 – 10,00

Všichni

Hus, Hra, Pro

12. 9.

Ohlédnutí za loňským rokem: videoprojekce, Vyhlášení celoroční soutěže ve sběru plechovek

Zahájení celoroční hry PROFESIONÁLOVÉ

Herna

14,00 – 15,00

Vychovatelky

Hus

Hra

12. 9.

Třídní aktivy

16,00 – 17,00

Vychovatelky

19. 9.

„Křeslo pro hosta“ - spisovatel

Herna

14,00 – 15,00

Tmn

26. 9.

Po stopách plzeňských strašidel - terénní závod

Herna

14,00 – 15,00

Tmn

 

Činnost v oddělení:

Přivítání dětí, seznamovací aktivity

Seznámení s Vnitřním řádem ŠD a poučení o bezpečnosti

Zpracování pravidel v odděleních

Návštěva různých vycházkových míst

Příprava desek profesionála

Informace o zájmové činnosti

Četba z knihy Dva tucty pohádek

Seznámení s plzeňskými strašidly

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100