•  

 

STALO SE ČERVEN 2019

CELOROČNÍ SBĚR PLECHOVEK

Tradiční celoroční sběr plechovek byl letos mimořádně úspěšný. Podařil se nám nový rekord, dokázali jsme nasbírat neuvěřitelných 1178 kg hliníku. Kromě dobrého pocitu z ochrany životního prostředí jsme také získali diplomy a ceny pro nejúspěšnější sběrače.

 

UKONČENÍ CELOROČNÍHO PROGRAMU V KLÁŠTEŘE CHOTĚŠOV

 

Ve školní družině plzeňské základní školy každoročně probíhá celoroční projekt. Tentokrát se žáci vydávali strojem času do různých etap minulosti i budoucnosti a jak už bývá zvykem, celý školní rok byl završen tzv. výletem za odměnu. Žáci, kteří obstáli nejlépe v celoročním bodování, se každý rok mohou těšit na nějaké zajímavé dobrodružství mimo objekt jejich základní školy. I v letošním roce tento závěr nechyběl. Probíhaly dlouhé diskuse a paní vychovatelky dlouho vymýšlely nejlepší místo pro naši cestu časem. Nakonec bylo rozhodnuto, že tentokrát zvolíme místo mimo Plzeň a oslovíme Správu kláštera premonstrátek v Chotěšově u Stoda.

Podmínky programu jsme začali dojednávat s panem Filipem Hrubým, a když jsme s kolegyní poprvé přijely na schůzku do kláštera, přivítal nás tento velmi příjemný a ochotný pán s úsměvem a pozitivním přístupem k naší myšlence.

Domluvili jsme se na spolupráci velmi rychle a bez problémů. Přípravy mohly začít. Výlet probíhal ve třech etapách, pro celkem devadesát žáků. Velké vzrušení panovalo už v budově školní družiny v Plzni, kdy žáci začali dostávat dopisy od řádové sestry Vojslavy (sestra Blahoslaveného Hroznaty) a museli postupně přijít na to, jak a kam se vlastně pojede. Velké nadšení vzbudila informace, že pojedeme vlakem. Na Hlavním nádraží v Plzni, dostaly děti za úkol najít správný směr, čas a nástupiště odjezdu. Jízda západočeským žralokem rozhodně neměla chybu a žáci během jízdy museli zjistit, kde budeme vystupovat.

Po výstupu na chotěšovském nádraží objevili mapu a podle té se vydali k místní dominantě obce – Chotěšovskému klášteru. Již u brány je čekala Blahoslavená sestra Vojslava a zadala jim první úkol. Děti obdržely celkem devět úkolů a otázek, za jejichž splnění dostaly indicie, které je postupně dovedly až do nově zrekonstruované východní věže, kde se setkaly s Blahoslaveným Hroznatou, zakladatelem kláštera, který jim předal ukrytý poklad.

I přes horké počasí, bylo v klášteře příjemně a žáci s nadšením plnili připravené úkoly, mezi něž patřilo například tvoření z přírodnin, stavba živých obrazů nebo stezka odvahy v prostorách gotických sklepů. Během těchto devíti úkolů se opět vrátili do dob, kterými během celého školního roku procházeli.

Následná zpětná reakce od kolegyň i dětí byla velmi pozitivní a my tímto děkujeme za krásnou možnost strávit v klášteře dobrodružné odpoledne.

Děkujeme panu Filipovi Hrubému za velmi vstřícné jednání a domluvu.

           autor článku, Pavla Celerová

ŠKOLNÍ AKADEMIE KROUŽKŮ

 

Snad všechny děti na světě mají nějaké záliby, které mohou rozvíjet docházením do různých zájmových center. Naše školní družina nezůstává v tomto ohledu nikdy pozadu a tak po celý školní rok měly děti možnost navštěvovat kroužky sportovní, deskové, přírodovědné či tvořivé.

 

Ale protože kroužky nejsou „nafukovací“ a protože některé děti neměly možnost své vysněné kroužky navštěvovat a někdy ani vyzkoušet nebo jen neznaly přesnou náplň kroužku, rozhodla se školní družina uspořádat 1. ročník školní akademie kroužků, na které děti mohly „ochutnat“ všechny kroužky naší školní družiny – od sportovních jako je lakros, jóga, basketbal, florbal nebo plážový volejbal, až po tvořivé jako je kroužek Šikulové nebo kroužek vaření. Zájemci si mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity a mohli změřit své síly v různých soutěžích, např. výdrž v balanční jógové pozici nebo střelbu lakrosovým míčkem.

 

Školní akademie kroužků se shledala s velkým úspěchem a děti se již teď nemohou dočkat nového školního roku, kdy se budou moci začít hlásit na své vysněné aktivity.

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100