•  

 

Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Usnesením Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. do 21. března 2021 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Ve všech ročnících ZŠ (včetně 1. a 2.) bude probíhat distanční výuka.

Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině (videokonference) je evidována jako absence. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele a následným zapsáním do žákovské knížky, která bude předložena ke kontrole ihned po návratu žáků k prezenční či rotační výuce. 

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Žáci mohou být hodnoceni slovně i známkami za plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, za zkoušení při on-line hodině nebo za on-line kvízy.

Stále jsou umožněny již domluvené osobní konzultace a vyzvedávání materiálů k výuce na vrátnici školy. Nové konzultace je potřeba vždy předem domluvit s daným učitelem.

V týdnu od 8. do 14. března jsou vyhlášeny Jarní prázdniny a distanční výuka v tomto týdnu neprobíhá.

Další informace budou přidány, až je bude mít škola k dispozici.

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

vložil: Mgr. Stanislav Hefler

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100