•  

 

Projekt NAUTILUS

 

(dřívější název Studánka)
Ve školním roce 2012-2013 jsme se zapojili do projektu Nautilus (Naučíme Tě učit se).
Projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).
V čem spočívá přínos projektu?
Dovednost žáka učit se patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují jeho úspěšnost ve škole. Nezvládnutí studijních dovedností žáka demotivuje ve vztahu ke škole i učení celkově. Přesto mnoha žákům často chybějí i základní dovednosti, které jim efektivní učení umožní.
Projekt proto nabízí propracovaný systém, v němž  mohou žáci svou kompetenci k učení systematicky rozvíjet. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny (2. stupeň základní školy a střední škola). Práci s výukovými materiály mají učitelům usnadnit pro ně připravené vzdělávací aktivity a metodické materiály zaměřené na efektivní využití jednotlivých výstupů ve výuce.
Zdroj: http://www.nautilus.scio.cz/o-projektu.aspx
Plzeň 1. 10. 2012 
Zpracovala Mgr. Jitka Tauchenová
                                                                                   koodinátorka projektu na škole
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100