•  

 

Slavnostní jmenování žákovského parlamentu

V pátek 11. září proběhlo na naší škole za velkého potlesku všech přítomných oficiální jmenování členů žákovského parlamentu Top 28 pro školní rok 2015/16.
Žákovský parlament je „hlasem žáků“, a tak se zabývá jejich návrhy, podněty a stížnostmi a předává je vedení školy, se kterým o tom diskutuje a navrhuje řešení. Smyslem je nejen přimět žáky k podílení se na školním dění, ale také je učit principům zastupitelské demokracie a rozvíjet některé klíčové kompetence a dovednosti jako naslouchání, diskutování, prezentační dovednosti a organizační schopnosti.
Letošní Top 28 se skládá z 24 členů a jsou zde zastoupeny 4. - 9. ročníky. Ostatní ročníky (tedy 1. - 3.) jsou o práci žákovského parlamentu informovány přidělenými „patrony“ a prostřednictvím svých třídních učitelů.
Od února 2013 působí 28. ZŠ ve spolupráci s CEDU (Centrum pro demokratické učení - www.cedu.cz) také jako Konzultační centrum pro podporu žákovských parlamentů v Plzeňském kraji, které slouží k předávání praktických zkušeností se zakládáním a vedením žákovských parlamentů.
   
Mgr. Jana Horešovská, koordinátorka žákovského parlamentu
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100