•                      

 

Aktuálně ŠD

 

Vážení rodiče,
v měsíci říjnu došlo v naší  Školní družině  ke spuštění nového kamerového systému.  Kamery  jsou  umístěny  ve všech patrech naší budovy. Bezpečnost vašich dětí  budeme zajišťovat právě  pomocí již zmíněného kamerového systému, proto již  nebudou  scházet k  hlavnímu vchodu společně s dozorem, ale  budou  vám  posílány po vašem zazvonění na zvonek příslušného oddělení, které vaše dítě navštěvuje. 
Se spuštěním byly schváleny rovněž drobné úpravy v časech vyzvedávání. Možnost vyzvednout si dítě ve 14:00 byla zcela zrušena. Nově je zavedena možnost vyzvednout si dítě v době od 13:30 do 13:40 hod, tj. před společnou vycházkou. Časy 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 a 17:00 zůstaly pro vyzvedávání ponechány. Ve čtvrtek, tj. v den konání akcí, prosíme, abyste děti vyzvedávali až v 15:15 z důvodu časové náročnosti akcí. 
Při příchodu dítěte v době  od 6:00 do 7:30, tzn. před začátkem školní výuky, využijte prosím vždy zvonek "Ranní družina".      
Marcela Vladařová
Vedoucí vychovatelka ŠD

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100