O škole

 

„ Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s ostatními, dokáže zítra samo“

                                                                          Lev S. Vygotskij

28. základní škola je úplnou a velkou školou, naleznete v ní 26 tříd s celkem 672 žáky, o které se stará sbor 42 učitelů a 19 asistentů pedagoga. Nachází se v městské části Plzeň Lobzy. Škola je velmi dobře dostupná autobusovou linkou č.30 (zastávka U Astry) nebo trolejbusem č. 15 (zastávka U Pietasu).

 

28. základní škola poskytuje žákům úplné všeobecné základní vzdělávání s možností volby nepovinných předmětů. Kvalitní pedagogický sbor, v němž působí i odborní lektoři a metodici, rozvíjí u žáků spolupráci, tvořivost, samostatnost, zodpovědnost, toleranci a vzájemnou úctu. Odborné učebny poskytují žákům podnětné prostředí pro vzdělávání. Důraz je kladen na pozitivní klima a bezpečné prostředí. Smysluplné trávení volného času žákům nabízí školní družina, kroužky a mimoškolní aktivity. Velký význam pro žáky má i účast a úspěchy v řadě soutěží.

Provozní doba školy pro veřejnost je od 7,30 - 15,30 hodin.

    

HISTORIE 28. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Psal se rok 1972 a v Rodinné ulici v Plzni probíhaly poslední práce a úpravy na 28. ZŠ, aby mohla být v září 1972 slavnostně otevřena. Patronem školy byly Stavební stroje a stavba.„Před slavnostním otevřením školy v roce 1972 všichni zaměstnanci školy nastoupili v měsíci srpnu, aby společnými silami pomohli k otevření školy. Stěhovali jsme nábytek, květiny, pomůcky, šili závěsy, sháněli výzdobu. Zapotili jsme se, ale 4. září se škola skutečně přestřižením pásky otevřela. Prvním ředitelem byl Jan Tíkal, zástupkyní Miluše Nováková a vedoucí školní družiny Zdeňka Klingerová. První rok byl na škole pouze 1. stupeň. Pamatuji si, že bylo pět prvních tříd, celkem bylo asi něco přes 300 žáků. Ve školní družině bylo pět oddělení. Další roky se zrušila 6. ZŠ, 7. ZŠ a 23. ZŠ a žáci těchto škol postupně přešli na naši školu, takže na škole bylo něco přes 1 000 žáků. Také vznikla pionýrská skupina, kterou vybudovala a vedla dobrovolná skupinová vedoucí L. Beránková. V roce 1975 přišla placená skupinová vedoucí H. Laštovková. Skupina se stále rozrůstala,“ vzpomíná na začátky školy vychovatelka školní družiny L. Beránková, která na 28. ZŠ začínala.

V listopadu 1972 u příležitosti Měsíce československo – sovětského přátelství byl založen Klub mladých přátel Sovětského svazu. Přátelskou školou byla škola ve Sverlovsku.

Ve školním roce 1983/84 bylo na škole již 29 tříd (15 tříd na 1. stupni, 14 tříd na 2. stupni) a 7 oddělení ve školní družině.

V roce 1986 získala škola čestný titul Škola československo – sovětského přátelství za dlouholetou práci a rozvíjení přátelství obou národů. Na slavnostním shromáždění byl přítomen náměstek ministra školství ČSR K. Čepička a vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Plzni V. Pátek. V lednu 1986 získal pedagogický kolektiv titul „Mír MMR“ a v září téhož roku byla slavnostně otevřena Stanice mladých techniků, která podporovala vědeckotechnický rozvoj mládeže.

Nejvyšší počet tříd (34) byl ve školním roce 1986/87, kdy přešli na 28. ZŠ žáci a učitelé z 6. ZŠ. Důvodem byla generální oprava 6. ZŠ.

Na podzim roku 2001 byla v budově školní družiny slavnostně otevřena Knihovna Lobzy, která poskytuje i v současnosti služby nejen žákům 28. ZŠ, ale i veřejnosti.

Školní rok 2006/07 byl rokem velké modernizace školy. Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce zázemí tělocvičen, nově vznikla posilovna a horolezecká stěna, byla nově zřízena chemická laboratoř pro chemické a fyzikální pokusy. V tomto školním roce dále pokračovaly práce na projektu Jezírko – učebna venku. Instalovaly se první naučné tabule a přístupová branka. V květnu 2008 vyvrcholilo téměř dvouleté úsilí při realizaci Slunečního parku jeho slavnostním otevřením.

Od otevření školy se ve vedení školy vystřídalo celkem 6 ředitelů včetně současné paní ředitelky Mgr. Bc. Pavly Jedličkové.

 

ředitelé 28. ZŠ:
Jan Tíkal (1972 – 1974)
Božena Drábková (1974 – 1980)
Jana Vohryzková (1980 – 1990)
Marie Skounicová (1990 – 1999)
Mgr. Ilona Tomášková (1999 – 2005)
Mgr. Bc. Pavla Jedličková (2005 – současnost)

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100