Plán školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku

začátek školního vyučování     pondělí 2. září 2019
ukončení 1. pololetí                čtvrtek 30. ledna 2020
ukončení 2. pololetí                úterý 30. června 2020

Prázdniny

Podzimní        29. a 30. října 2019 – úterý, středa
Vánoční          23. prosince 2019 - 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
Pololetní         pátek 31. ledna 2020
Jarní              2. - 8. března 2020
Velikonoční     9. dubna 2020
Hlavní            1. července – 31. srpna 2020

                               

Třídní aktivy                         

12. září 2019                        1. stupeň 16,00 hod., 2. st. 17.00 hod.
21. listopadu 2019                1. stupeň 16,00 hod., 2. st. 17.00 hod.
16. dubna 2020                   1. stupeň 16,00 hod., 2. st. 17.00 hod.

Zápis do prvních tříd

sobota             4. dubna 2020 -  9.00 – 15.00 hodin  
pondělí            6. dubna 2020 - 14.00 - 16.00 hodin

Státní svátky

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden - Nový rok 
10. dubna – Velký pátek  
13. dubna - Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den
25. a 26. prosinec - 1. svátek vánoční a 2. svátek vánoční

Pedagogické rady: 

12. 9. 2019                
14. 11. 2019
23. 1. 2020               
2. 4. 2020              
18. 6. 2020
Vypracovala: Mgr. Stanislava Hlavinková
V Plzni dne 20. 8. 2019
 
                     
 Mgr. Bc. Pavla Jedličková
                                                                                   ředitelka školy         
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100