•  

 

Školní jídelna - pro strávníky

 

Ve školní jídelně je zaveden elektronický systém objednávání a výdeje stravy. Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídla pomocí identifikačního čipu nebo Plzeňské karty u objednacího boxu. Plzeňskou kartu je nutné, před používáním ve školní jídelně, zařadit do stravovacího systému. Úhrada za čip činí 20,- Kč, zakoupí se v kanceláři školní jídelny. V případě zapomenutí nebo ztráty čipu navštíví strávník kancelář školní jídelny pro náhradní doklad na oběd. Objednávání obědů lze také prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz , přístupové kódy a základní informace dostanete v kanceláři školní jídelny.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ :

  • Po – Pá    7,30 – 8.00 a 11,30 – 14.00 hodin
Stravné se hradí bezhotovostně:
  •  platbou z běžného účtu inkasem nebo trvalým příkazem na číslo  7135311/0100.

Svolení k inkasu nebo zavedení trvalého příkazu musí být doručeno do kanceláře školní jídelny, může být napsané rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte s číslem účtu a podpisem. Je třeba, aby obědy byly uhrazené včas, před začátkem stravování, nejpozději do 20. dne v měsíci na nový měsíc.

Pokud platba řádně do začátku nového měsíce neproběhne, nebude stravování poskytnuto. Inkasní platby provádí jídelna podle počtu varných dnů. Trvalé platby na každý měsíc, zálohu 700,- Kč posílají rodiče nebo zákonný zástupce žáka.
Odhlašovat obědy lze nejpozději den dopředu na následující den. Odhlašovat můžete telefonicky nebo osobně do 14.00 hodin. Obědy lze měnit, přihlašovat i odhlašovat na stránkách www.strava.cz  2 dny dopředu, vždy do 8.00 hodin ráno. První den nepřítomnosti je možné oběd vyzvednout do přinesených nádob, další dny se musí odhlásit.
Cena oběda je stanovena podle věkových skupin. Do těchto skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle vyhlášky 107/2005. Finanční norma pro skupinu 7-10 let je 30,- Kč, pro skupinu 11-14 let je 32,-Kč, pro skupinu od 15 let 34,- Kč

Školní jídelna 28. základní školy nabízí, v rámci doplňkové činnosti, možnost zakoupení obědů do přinesených nádob. Cena jedné porce je 70,- Kč, včetně polévky a nápoje.

 Bližší informace vám poskytneme denně v úředních hodinách v kanceláři školní jídelny (budova školní družiny, zadní vchod, II. patro) nebo na telefonních číslech školní jídelny 378 028 890, 724 164 427, macholanovama@zs28.plzen-edu.cz.

Školním rokem se rozumí období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Podrobnější informace jsou uvedené ve vnitřním řádu školní jídelny na stránkách www.zs28.plzen.cz.
Marie Macholánová
vedoucí školní jídelny
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100