Školní jídelna - provozní řád

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výňatek z řádu školní jídelny. Plné znění je možno stáhnout níže.

Vstup do školní jídelny dovolen od 11.30 do 14.00 hodin.

Začátek výdeje pokrmů je od 11,30 hodin, konec výdeje je v 14,00 hodin. Strávníci si odebírají obědy na podnosy uložené v jídelně, polévku si nalévá každý sám (kromě dětí ve školní družině), nápoje jsou připravené v termosech po konzumaci obědu si použité nádobí každý strávník odkládá do vyhrazených prostor.

Hradit stravné lze pouze platbou z běžného účtu inkasem nebo trvalým příkazem (po zavedení nutno odevzdat doklad do kanceláře školní jídelny).

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny: 7.30 - 8.00 hodin   a  11.30 – 14.00 hodin

Strávníci jsou na základě vyhlášky č 107/2005 Sb. zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku:                         

                                         7 – 10 let                    36,-- Kč za 1 oběd

                                        11 – 14 let                   38,-- Kč za 1 oběd

                                        15 a více let                 40,-- Kč za 1 oběd.

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení. Pokud zákonný zástupce žáka neodhlásí své dítě ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna  ji připraví, je zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady na přípravu stravy,  tedy včetně osobních a věcných nákladů.

Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před plánovaným odběrem jídla, nebude mu oběd vydán.

Obědy budou přihlášeny až po úhradě stravného na účet školní jídelny 7135311/0100.

Oběd lze odhlásit nejpozději do 14.00 hodin v den, předcházející dnu, kdy je odběr jídla zrušen.

 

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

V Plzni dne 1. 9. 2022

 Vypracovala: Marie Macholánová

                       vedoucí školní jídelny

       

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100