•                      

 

Informace k distanční výuce od 2. 11. 2020


V návaznosti na usnesení vlády České republiky za dne 26. 10. 2020 ředitelka školy informuje:

 1. Od 2. 11. 2020 budou žáci 1. i 2. stupně pokračovat v distanční výuce.
   
 2. Provoz školní družiny je uzavřen.
   
 3. Činnost zájmových kroužků je nadále zastavena.
   
 4. Školní jídelna je v omezeném provozu:
  - obědy je možno přihlásit na
  www.strava.cz nebo emailem na adresu macholanovama@zs28.plzen-edu.cz.
   
 5. Organizace distančního vzdělávání:
  - komunikace se žáky i zákonnými zástupci bude i nadále výhradně přes Školu OnLine;
  - zadávání úkolů, prezentace a výukové materiály budou vkládány do rozvrhu žáků do Školy OnLine jako výukový zdroj ;
  - vyučující budou pravidelně zajišťovat on-line výuku prostřednictvím videokonferencí, o kterých budou žáci/zákonní zástupci informováni prostřednictvím Školy OnLine v rozvrhu žáka;
  - pro žáky, kteří nemají počítač a internet, budou materiály v tištěné podobě předávány prostřednictví vrátnice školy v úterý a ve středu od 8,00 do 15,00 hodin;
  - termíny a způsob pro splnění úkolů stanovuje vždy příslušný vyučující, pokud vyučující nestanoví jinak, žák úkol splní do dalšího zadání (další hodiny daného předmětu), po této době může být úkol považován za nesplněný/neodevzdaný;
  - 1. stupeň – celkový přehled distanční výuky pro daný týden zákonní zástupci obdrží od třídních vyučujících prostřednictvím týdenních plánů;
  - 2. stupeň - celkový stručný denní přehled distanční výuky (na další den dostupné od 16:00 a 4 dny zpět) zákonní zástupci najdou v denním stručném přehledu videokonferencí a úkolů na stránkách školy v sekci pod meteostanicí, zadání jednotlivých hodin/úkolů je stále ve Škole OnLine;

  - odkaz na videonávody k distanční výuce;
  - podrobný způsob distanční výuky zde 
   
 6. Telefonické konzultace pro žáky/zákonné zástupce:
  konzultace zadávaných úkolů, dovysvětlení probírané látky je nutné s vyučujícími předem domluvit nejlépe prostřednictvím emailu.
   
 7. Emailová komunikace:
  - pro komunikaci je možno využít i školní email - kontakty na jednotlivé učitele zde;
  - učitelé reagují na emaily pouze v pracovní dny pondělí – pátek v čase 7,30 – 16,00 hodin.
   
 8. Obecné informace k distanční výuce:
  - distanční výuka je podle § 184 školského zákona povinná, všichni žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem;
  - pokud se žák nemůže z důvodu nemoci distanční výuky účastnit, musí být v souladu se školním řádem omluven.

Vypracovali: Mgr. Stanislava Hlavinková
Mgr. Stanislav Hefler      
   

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100