•  

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. PROSINCE 2020 DO 28. ÚNORA 2021

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace se Vláda České republiky dne 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje přítomnost žáků na vzdělávání. Opatření bylo opětovně 14. 2. 2021 prodlouženo do 28. února 2021.

Od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost ve školách pro žáky 1. a 2. ročníku základních škol.
Žáci 1. a 2. ročníku:
 • Pro žáky pokračuje povinná prezenční výuka dle běžného rozvrhu, v homogenních skupinách;
 • Žákům je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání;
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole;
 • Žáci musí i nadále dodržovat nastavená hygienická opatření;
 • Ve třídách bude probíhat pravidelné větrání;
 • Podle možností bude žákům do rozvrhu zařazen pobyt na čerstvém vzduchu.
Žáci 3. – 9. ročníku:
 • Žáci přecházejí na povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace po předchozí domluvě s pedagogem (vždy pouze 1 žák a 1 pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka;
 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Školní družina:
 • Pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd bude probíhat provoz školní družiny v homogenních skupinách;
 • Provoz školní družiny bude zachován od 6,00 – 17,00 hodin;
 • Ranní družina bude probíhat v budově školy od 6,00 hodin, žáci budou ve svých kmenových třídách;
 • Odpolední činnost školní družiny bude zajištěna v pavilonu ŠD.
Školní jídelna:
Strávníci, kteří se učí online mají od 4. 1. 2021 do odvolání odhlášené obědy. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Pokud o obědy od pondělka 4. 1. máte zájem, můžete si je do neděle 3. 1. 2021 do 8.00 ráno opět přihlásit na www.strava.cz nebo emailem macholanovama@zs28.plzen-edu.cz.
Odebrat stravu lze pouze do přinesených nádob (zadní vchod, II. patro).
Žáci 1. a 2. tříd mají obědy přihlášené a budou se stravovat v jídelně.
 • Prezenční stravování bude zajištěno pouze pro žáky 1. a 2. tříd od 12,00 do 13,00 hodin;
 • Pro žáky na distanční výuce bude zajištěn výdej obědů pouze do jídlonosičů v čase od 11,30 do 14,00 hodin;
 •  Žáci mají povinnost dodržovat stanovená hygienická nařízení, nosit roušky s výjimkou doby pro konzumaci jídla.
V Plzni dne 28. 12. 2020 (aktualizace 14. 2. 2021)
Vypracovala: Mgr. Hlavinková Stanislava
                                                                                                     Mgr. Bc. Jedličková Pavla
                                                                                                     ředitelka školy
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100