•  

 

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

 
převzato z webu testovani.edu.cz
Vážení rodiče, milí žáci,
podle plánu ministerstev školství a zdravotnictví se od 12. dubna 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Bude probíhat rotační výuka – třídy se budou střídat po týdnu. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nebude docházet k mísení žáků různých tříd. Je nařízena povinná ochrana úst a nosu zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgická rouška nebo respirátor) ve všech prostorách školy včetně třídy během výuky.
V týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí do školy prezenčně:
  •  třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 4. C
Distanční výuka bude probíhat ve třídách: 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C.


V týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí do školy prezenčně:
  • třídy 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C
Distanční výuka bude probíhat ve třídách: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 4. C.
 
Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distanční formou.
 
I nadále není umožněna výuka zpěvu a tělesné výchovy při prezenční výuce. Hudební výchova bude vyučována v teoretické rovině (např. poslech), tělesná výchova bude realizována v podobě tematických vycházek.
Školní družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity skupin od 6,00 hodin do 17.00 hodin.
Provoz ranní školní družiny bude probíhat  v bodově školní družiny.
Žáci budou ihned po příchodu do školní družiny testováni.
Školní jídelna je nadále v provozu. Žáci v prezenční výuce mají možnost se stravovat ve školní jídelně a mají automaticky přihlášené obědy, kdo nebude mít o oběd zájem, musí si jej odhlásit. Žáci v distanční výuce mají možnost stravování pouze přes výdejní okénko.
Pro prezenčně vzdělávané žáky platí následující režimová opatření ohledně testování:
Zde naleznete informace přímo na webové stránce MŠMT k testování ve školách.
Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, ve třídách 1. vyučovací hodinu nebo ihned po příchodu žáka do školy.
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den (nepřítomnost), bude nutné žáka otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, omluví absenci třídnímu učiteli. Škola nemá povinnost v těchto případech zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.
V případě testování žáků 1. - 3. ročníku a individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic) je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.
Zde si můžete prohlédnout postup testování:

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy
Vypracovali: Mgr. Stanislava Hlavinková a Mgr. Stanislav Hefler

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100