•                      

 

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

 

Od 18. listopadu je povolena osobní přítomnost ve školách pro žáky 1. a 2. ročníku základních škol.

Žáci 1. a 2. ročníku
 • Pro žáky se obnovuje povinná prezenční výuka dle běžného rozvrhu, v homogenních skupinách.
 • Žákům je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žáci musí i nadále dodržovat nastavená hygienická opatření.
 • Ve třídách bude probíhat pravidelné větrání. Podle možností bude žákům do rozvrhu zařazen pobyt na čerstvém vzduchu.
Žáci 3. – 9. ročníku
 • Žáci pokračují i nadále v povinném vzdělávání distančním způsobem. Podrobné informace v předchozím článku zde.
 • Nově jsou umožněny prezenční individuální konzultace po předchozí domluvě s pedagogem (vždy pouze 1 žák a 1 pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Školní družina
 • Pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd se obnovuje provoz školní družiny v homogenních skupinách.
 • Provoz školní družiny bude zachován od 6:00 – 17:00 hodin.
 • Ranní družina bude probíhat v budově školy od 6:00 hodin žáci budou ve svých kmenových třídách.
 • Odpolední činnost školní družiny bude zajištěna v pavilonu ŠD.
Školní jídelna
 • Prezenční stravování bude zajištěno pouze pro žáky 1. a 2. tříd od 12:00 do 13:00 hodin.
 • Pro žáky na distanční výuce bude zajištěn výdej obědů pouze do jídlonosičů v čase od 11:30 do 14:00 hodin.
 • Žáci mají povinnost dodržovat stanovená hygienická nařízení, nosit roušky s výjimkou doby pro konzumaci jídla.
V Plzni dne 13. 11. 2020
Vypracovala: Mgr. Hlavinková Stanislava
                                                                                                     Mgr. Bc. Jedličková Pavla
                                                                                                     ředitelka školy
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100