•                      

 

Školská rada

 

Na základě jmenování ze dne 10. 11. 2020 vydává přípravný výbor pro volby do Školské rady 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
výzvu
k podání písemných přihlášek kandidátů na členství ve Školské radě 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvkové organizace, za zákonné zástupce žáků.
Přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení kandidáta
b) bydliště kandidáta
c) souhlas kandidáta s kandidaturou na člena školské rady
d) stručné představení své osoby
e) vlastnoruční podpis kandidáta
 
Přihlášku je možné stáhnout na webových stránkách školy a podávat písemně poštou nebo v zalepené obálce s označením „Kandidát do školské rady“ na vrátnici školy.
Termín odevzdání přihlášky: do 14. prosince 2020
Termín a místo konání voleb do školské rady: 14. ledna 2021 od 15:00 do 18:00 hodin v budově 28. základní školy v Plzni, Rodinná 39, příspěvková organizace, v návaznosti na konané třídní aktivy.
 
V Plzni dne 11. listopadu 2020                  
 Za přípravný výbor: Mgr. Milena Kalabzová
                                                                                                             Mgr. Petra Častorálová
                                                                                                             Bc. Kristina Meinzrová
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100