•                      

 

Slavnostní jmenování parlamentu

Chvíle, na kterou čekala celá škola se odehrála v pátek 20. září. V tělocvičně byli slavnostně jmenováni členové školního parlamentu z řad žáků. Od čtvrté třídy si mohou nejzodpovědnější a nejvýřečnější žáci brousit zuby na pozici, která dokáže změnit mnohé. Z každé třídy získají křeslo dva kandidáti, ti se pak podílí na rozhodnutích o chodu školy.
Ceremoniál byl zahájen státní hymnou a slibem zvolených zástupců. Následoval projev paní ředitelky a předáním smluv. S vedením školy si pak „parlamenťáci“ mohli přiťuknout a všichni společně začali nové volební období společnou fotkou ve vestibulu.
Od února 2013 působí 28. ZŠ ve spolupráci s CEDU (Centrum pro demokratické učení) také jako Konzultační centrum pro podporu žákovských parlamentů v Plzeňském kraji, které slouží k předávání praktických zkušeností se zakládáním a vedením žákovských parlamentů. Žákovský parlament slouží k užšímu zapojení žáků do chodu školy, parlament předkládá schválené návrhy na změny a vylepšení každodenního života žáků paní ředitelce, zapojuje se do veřejně prospěšných akcí a plánuje některé školní aktivity, i letos určitě navštíví útulek pro opuštěná zvířata a udělá radost seniorům z místního domova důchodců. Být vybrán spolužáky k reprezentaci a zastupování celé třídy je velká čest, blahopřejeme členům letošního žákovského parlamentu a přejeme jim mnoho energie, trpělivosti a dobrých přátelství.

       

Mgr. Kateřina Hamplová

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100