•  

 

Slavnostní otevření Konzultačního centra pro podporu žákovských parlamentů

  

V pondělí 11. 2. 2013 proběhlo na 28. ZŠ slavnostní otevření Konzultačního centra pro podporu žákovských parlamentů (KCP). Tato akce se konala pod záštitou Centra pro demokratické učení (CEDU je vzdělávací sekcí GEMINI, o.s.), se kterým naše škola spolupracuje v projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“ v rámci OP VK, a zúčastnilo se jí mj. i 19 zástupců z jiných škol v Plzeňském kraji.
Vznik KCP je výsledkem tříleté intenzivní spolupráce 13i škol z různých krajů ČR a CEDU, během které 39 učitelů a 260 žáků vyzkoušelo mnoho nástrojů, metod a postupů vedoucích k smysluplnému fungování žákovských parlamentů. Sdílení těchto zkušeností a další společné hledání cest k dobrým žákovským parlamentům jsou hlavním cílem a smyslem konzultačních center.
Program k slavnostnímu otevření KCP zahrnoval představení Centra pro demokratické učení (www.cedu.cz), seznámení s možnostmi podpory při zakládání a vedení žákovského parlamentu (včetně nabídky metodických materiálů pro práci se žákovským parlamentem) a také prezentaci činnosti žákovského parlamentu Top 28. Poté probíhala beseda na různá témata z dané oblasti jako např. jaké vlastnosti by měl mít ideální člen parlamentu. Účastníci této akce měli navíc možnost získat inspiraci pro volby do žákovského parlamentu prostřednictvím videoukázky z autentických voleb do žákovského parlamentu na 28. ZŠ Plzeň.
        
Zpracovala: Mgr. Jana Horešovská

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100