•  

 

Veletrh projektů žákovských parlamentů v Poslanecké sněmovně

 

Členky žákovského parlamentu Top 28 Nicole Kelemenová a Aneta Nekolová se 27. listopadu 2012 zúčastnily setkání více jak 20 žákovských parlamentů ze všech krajů ČR na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Během této akce s názvem „Škola pro demokracii aneb Co dokáže žákovský parlament“ se záštitou Doc. RNDr. Anny Putnové, PhD. MBA byly nejen představeny nejúspěšnější žákovské projekty, ale především to, jakým způsobem je možné naplňovat standardy, které školám pomohou uspět v úsilí o získání titulu „Škola pro demokracii“. Východiskem pro tyto standardy, jež posuzují především míru participace žáků na školním dění, jsou definovaná kritéria pro demokracii ve škole stanovená Radou Evropy.

Na setkání se žákovskými parlamenty se mimo poslankyně Anny Putnové dostavili i poslanci Jiří Šlégr a Miroslav Petráň. V rámci diskuse se jich žáci ptali například na to, co lze udělat nyní, aby se v budoucnu mohli stát dobrým politikem, proč je tak vysoká nezaměstnanost, nebo jak zařídit, aby v jejich městě bylo více sportovních hřišť.

Tuto akci zorganizovalo Centrum pro demokratické učení (CEDU) při GEMINI o. s., které se dlouhodobě a systematicky věnuje Výchově k občanství. Aktuálně toto téma rozvíjí podporou škol a učitelů právě při práci se žákovskými parlamenty. Ty jsou v současné době jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak rozvíjet aktivní občanství v mladých lidech.

                  

Zpracovala: Mgr. Jana Horešovská

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100