•  

 

Volby do žákovského parlamentu (2. - 9. září 2011)

 

28. ZŠ je zapojena do projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je o. s. GEMINI (vzdělávací sekce Centrum pro demokratické učení - www.cedu.cz). Hlavním cílem projektu je zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR.
Žákovský parlament má u žáků rozvíjet některé klíčové kompetence a dovednosti jako naslouchání, diskutování, prezentační dovednosti, rozvoj organizačních schopností. Je „hlasem žáků“, a tak se zabývá jejich návrhy, podněty a stížnostmi a předává je vedení školy, se kterým o tom diskutuje a navrhuje řešení.
Smyslem je nejen přimět žáky k podílení se na školním dění, ale také je učit principům zastupitelské demokracie. RŽP navíc cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy.
V rámci tohoto projektu probíhaly proto na 28. ZŠ první dva týdny v září ve 4. až 9. ročnících volby do žákovského parlamentu.
Nejprve byly ve všech třídách realizovány pod vedením již dříve „proškolených“ třídních učitelů aktivity Proč zakládat školní parlament?, Ideální člen parlamentuŠerifovy hvězdy. Zájemci o práci v žákovském parlamentu měli poté navíc za úkol připravit si svou kandidátskou řeč.
Během předvolební kampaně pak jednotliví kandidáti představili svým spolužákům svůj „program“. Díky tomu, že se do letošních voleb všichni se zaujetím zapojili, to bylo někde opravdu napínavé.
Nakonec si každá třída zvolila své 2 zástupce, kteří byli v pátek 9. září paní ředitelkou jmenováni před celou školou do funkce. Součástí ceremoniálu bylo i společné podepsání smlouvy mezi zástupci parlamentu a školou a slavnostní přípitek.
Mgr. Jana Horešovská
 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100