•  

 

Vyhodnocení Dotazníku pro rodiče k distanční výuce

 

Vážení rodiče,
 
rádi bychom vás seznámili s vyhodnocením Dotazníků pro rodiče k distanční výuce, který byl zadán s cílem získat zpětnou vazbu od vás, rodičů, k distanční výuce za období 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas pro zamyšlení a vyplnění dotazníku. Získali jsme tak cennou zpětnou vazbu obsahující ocenění naší práce i podněty k jejímu zlepšení.
 
Z dotazníku vyplynulo, že 90 % rodičů hodnotí kladně nebo jako vyhovující současnou formu distanční výuky.  Způsob zadávání úkolů rozhodně vyhovuje více jak 80 % rodičů.
 
Technické podmínky pro domácí výuku žáků se výrazně zlepšily a na základě vašich odpovědí jsme zjistili, že více než 90 % žáků má vyhovující podmínky.
 
Množství zadávaných úkolů považuje až 97 % rodičů za přiměřené, zvládnutelné, pestré a systematické.
 
Na prvním stupni 38 % žáků pracuje samostatně nebo převážně samostatně, 33 % žáků potřebuje občasnou pomoc, častou pomoc potřebuje 22,8 % žáků a 7,3 % rodičů vyhodnotilo, že se jejich děti bez pomoci neobejdou. Těmto žákům nabízí škola pomoc formou individuálních konzultací přímo ve škole.
 
Na druhém stupni děti podle vyjádření rodičů pracují samostatně.
 
Současnou formu komunikace a získávání zpětné vazby od vyučujících vnímají rodiče v 90 % jako naprosto vyhovující nebo vyhovující.
 
Nabízené služby, zapůjčení techniky, osobní konzultace a vyzvedávání obědů rodiče do velké míry využívají.
 
Na základě podnětů rodičů byl sjednocen rozvrh online synchronní výuky (videokonference).
Konkrétní připomínky rodičů byly individuálně projednány a řešeny.
Níže jsou k nahlédnutí grafická zpracování odpovědí na 1. a 2. stupni.
 
Vážení rodiče našich žáků, velice si vážíme vaší podpory i spolupráce a děkujeme vám.
 
 
Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy, a kolektiv učitelů 28. základní školy Plzeň.
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100