•  

 

Žákovský parlament aneb Zpětná vazba očima Top 28

 

Na začátku školního roku jsem do žákovského parlamentu šla s tím, že mě lákalo podílet se aspoň trochu na ovlivňování školy. To jsem ale ještě netušila, že konkrétně mě čeká hodně velký kus práce. Časem jsem zjistila, že být v žákovském parlamentu není žádná sranda a že to obnáší i určité povinnosti.
V Top 28 se ale cítím strašně fajn, sešli se tady super lidi a každý z nich mi přirostl k srdci. Hodně nám pomohl prožitkový kurz, kde jsme se sblížili asi nejvíce. Naučili jsme se brát ohledy na ostatní, naslouchat si a hlavně překonávat společně různé překážky.
Náš největší letošní úspěch byla asi organizace různých akcí jako Den her a akce „holky-kluci naruby“. Společnými silami a hlavně díky dobré domluvě jsme to zvládli.
Já jsem se v žákovském parlamentu naučila především otevřeněji vystupovat na veřejnosti. Už mi nedělá problém mluvit svými slovy, bez papíru. Beru to teď dokonce jako normální věc, a to byl asi můj největší pokrok za tu dobu, co jsem v žákovském parlamentu. Velkým přínosem pro nás bylo i vystupování před veřejností s pomocí připravených PowerPointových prezentací. To se, myslím, bude hodit všem nejen na základní škole, ale nám starším to pomůže určitě i na střední škole.
Jsem ráda, že jsem dostala příležitost pracovat v žákovském parlamentu.
Nicole Kelemenová, 8. B
 
 
V žákovském parlamentu jsem letos poprvé. Na začátku jsme se tam nikdo spolu skoro neznali, ale to se v průběhu školního roku hodně změnilo.
Moje působení v Top 28 mi přineslo mnoho zkušeností jako třeba dokázat přijmout názor ostatních, i když mám jiný. Být v ŽP je totiž hlavně o komunikaci, naslouchání o toleranci. Líbí se mi taky organizování akcí a možnost plnit přání a požadavky spolužáků. V průběhu školního roku jsme pomohli zrealizovat mikulášskou nadílku, volejbalový turnaj žáků s jejich učiteli, Den her a Akci naruby. Vyzkoušeli jsme si prezentaci naší činnosti nejen před našimi učiteli a rodiči, ale i před úplně cizími lidmi.
V příštím školním roce bych chtěla v žákovském parlamentu určitě dále pracovat.                     
Aneta Nekolová, 8. B
 
 
Během školního roku jsem občas sama přemýšlela nad tím, proč vlastně chodím do žákovského parlamentu…
Od prvního společného setkání se za tu dobu, co se scházíme, změnilo mnoho věcí. Od toho, jak mezi sebou komunikujeme, až po to, jak řešíme různé záležitosti. Nehádáme se, nepřekřikujeme a máme mezi sebou dobré vztahy. Určitě k nám tomu pomohl i prožitkový kurz, na kterém jsme byli společně na podzim. Naučili jsme se tam mnoho věcí, které nám pak byly doopravdy užitečné. Zjistili jsme taky, že vše nemusí být jen zábavnou hrou, ale že je za tím i dřina a spolupráce.
V žákovském parlamentu mě bavilo spoustu věcí - třeba možnost setkávat se s jinými parlamenťáky na prožitkovém kurzu a při exkurzi, organizovat akce jako byl Den her, u kterého si každý užil dost zábavy, psát různé články na webové stránky školy a prezentovat naše úspěchy. Opakem toho byl začátek školního roku, kdy jsem se bála nejen vystupovat před cizími lidmi, ale i mluvit před spolužáky nebo jim předávat důležité informace.
V Top 28 jsem se vždycky cítila dost dobře. Nikdy se nestalo, že bychom se někdy na schůzkách nudili, nebo neměli o čem mluvit. Na naší cestě jsme se ale setkávali i s různými překážkami. Abychom si s nimi poradili, museli jsme v takových chvílích dát hlavy dohromady.
Proč tedy vlastně chodím do parlamentu? Hlavně asi proto, že ráda zkouším nové věci a podobné zážitky jsou neopakovatelné. Nelituju, že jsem do toho šla, a i v příštím školním roce bych byla hrozně ráda dál v parlamentu.
Šárka Čandová, 7. A
 
 
Jaké to pro mě je být v žákovském parlamentu? Na začátku školního roku, kdy mě třída zvolila, jsem se cítila nadšená, ale teď je to super! Většina spolužáků (i z jiných tříd) mě začala respektovat.
Těžké pro mě bylo seznámit se s ostatními parlamenťáky, ale k tomu nám pomohl společný prožitkový kurz, který byl úžasný i pro veliká zjištění jako „bez spolupráce to nepůjde“.
Teď už jsem v Top 28 důležitým článkem. Ráda pracuji v kolektivu a pomáhám při různých akcích. Nejvíce mě bavilo společné malování našich parlamentních triček. V žákovském parlamentu jsem se během školního roku naučila spoustu věcí, hlavně umět naslouchat ostatním.
Laura Hornová, 5. A

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100