•  

 

Celostátní výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ - školní kolo

Celostátní výtvarná soutěž „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouholetou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Z několika témat si v letošním roce děti vybraly téma „Takový cirkus“. Z mnoha pěkných keramických prací jsme vybrali pět, které bude posuzovat komise v krajském kole. Ty nejlepší práce postoupí ještě do celostátního kola. Přejeme dětem úspěch v obou kolech.

                     

Zpracovala Jana Tomanová

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100