Desatero pro prvňáčky a rodiče

 Desatero pro prvňáčky

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím si zavázat tkaničky.

 3. Umím si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si ruce.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

 10. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří


Rodičovské desatero - aneb co bychom my rodiče měli správně dělat ve výchově dětí

 1. Pochvalte své dítě vždy za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince.

 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. 

 4. Dávejte dítěti najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.

 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování. 

 6. Chraňte své dítě před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte o nich. Rozvíjíte tak nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Za známky dítě tvrdě netrestejte.

 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

 9. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co nejméně rozptylovalo.

 10. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte.

Seznam knih a cvičení pro předškoláky

 • O dozrávání (než půjdu do školy...) - Bc. Eliška Petruchová
 • Cvičení pravolevé orientace - Olga Zelinková
 • Hrajeme si s písmeny - Olga Zelinková
 • Rozvoj zrakového vnímání - PaedDr. Lena Fábryová
 • Šimonovy pracovní listy 4. - 10. - různí autoři
 • Jednou budu školákem - Jullienová, Marchalová
 • Dobrý start do školy - Andersonová, Fischgrundová


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – stránky MŠMT : http://www.msmt.cz/file/26610/download/

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100