•  

 

Informace budoucím prvňákům

 

Z Á P I S

DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, řádné termíny stanovené pro zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 byly ukončeny.

Pro případ zájmu o dodatečný zápis kontaktujte:

Mgr. Stanislava HLAVINKOVÁ Zástupkyně ředitelky školy pro 1.stupeň

Tel.: 378 028 870 Mob.: 724 164 426 Email: hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz

Zapisují se děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.

 středa 7. 4. 2021: 13.00 – 17.00 hod

 čtvrtek  8. 4. 2021: 13.00 – 17.00 hod

Rezervace času zápisu bude probíhat elektronicky. Odkaz na zarezervování termínu je dostupný zde.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis bude realizován pouze formální částí podáním žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.
Žádost je součástí potvrzovacího emailu o elektronické registraci.
Průběh zápisu:
1. Zákonní zástupci zaregistrují své dítě pomocí elektronické registrace.
2. Zákonní zástupci doručí do 28. základní školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nejpozději v den zápisu následujícím způsobem:

osobně přímo ve škole v den a čas, který jste si vybrali při registraci (v tomto případě je nutné dodržet stanovený termín)

vložením do schránky na budově školní družiny (šedá budova hned u vstupu do areálu)

poštou s podacím razítkem nejpozději 8. 4. 2021

datovou schránkou: fk9mwc4

e-mailem: skola@zs28.plzen-edu.cz pouze s platným elektronickým podpisem.

Žádáme Vás o dodržování aktuálně platných stanovených protiepidemických opatření.

Zde naleznete nápovědu k vyplnění elektronické rezervace času. Po vyplnění nezbytných údajů, si můžete vybrat vyhovující čas zápisu z volných termínů. Zrušení termínu je možné na MeinzrovaKr@zs28.plzen-edu.cz

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100