Ohlédnutí za zápisem do 1. tříd 2018/2019

Zápis do 1. třídy probíhal v sobotu 7. 4. od 9:00 hodin do 15:00 hodin a v pondělí 9. 4. 2018 od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Celkem se zápisu zúčastnilo 106 dětí, což je o 16 dětí více než v předešlém roce. 15 rodičů zažádalo o odklad povinné školní docházky a někteří rodiče se účastnili se svými dětmi zápisů na více školách. Předpokládaný počet nastupujících prvňáků je 85.
V letošním roce jsme budoucí prvňáčky motivovali stanovišti, která byla zaměřena na čtvero ročních období. Ve třech zápisových třídách bylo celkem dvanáct paní učitelek z prvního stupně, které děti provázely stanovišti s různorodými úkoly a pokládáním zvídavých otázek se snažily zjistit úroveň znalostí a dovedností nastávajících prvňáků.
Zatímco předškoláci plnili s nadšením úkoly, kde určovali barvy, geometrické tvary, počítali, stříhali, zpívali písničku a někteří i řešili složitější logické úlohy, rodiče mohli sledovat úspěch svých dětí.
Po splnění úkolů přišla na řadu odměna v podobě upomínkového listu a drobných dárečků, které si pro budoucí prvňáky připravili jejich starší spolužáci. Celé dopoledne bylo zpestřeno i tělovýchovnou chvilkou v podobě čtyř sportovních stanovišť v naší tělocvičně.
Paní kuchařky nám zpříjemnily chvíle čekání drobným občerstvením
Na květen si paní učitelky budoucích prvních tříd připravily čtyři setkání v podobě „předškoliček“, kde se budoucí prvňáci seznámí s paní učitelkou, kolektivem dětí i se školou formou her a zábavného učení.
Rodiče budou 5. června 2018 pozváni na informativní schůzku s vedením školy, budoucími učitelkami prvních tříd, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. Budou jim předány informace týkající se organizačních záležitostí školního roku a hlavně se dozvědí, co si připravit pro budoucího školáka.

            

Zpracovala: Mgr. Stanislava Hlavinková

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100