•  

 

Předškolička

 

Zveřejněné informace jsou platné pro loňský školní rok. Aktualizace proběhne v únoru 2021.

Vážení rodiče,

stejně jako tomu bylo v minulých letech, budeme pro naše budoucí prvňáčky pořádat v letošním školním roce několik výukových hodin nazvaných „Školička“.

V rámci této hry na školu si mohou děti vyzkoušet, jak se za několik měsíců budou cítit ve školních lavicích, seznámí se s budovou školy, poznají svoji paní učitelku a budoucí spolužáky. Hravou formou se zaměříme na správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky.
 
Termíny školičky: ve středu 13. 5., 20. 5. a 27. 5. 2020 od 16,00 hodin do 17,00 hodin.
 
Finanční příspěvek: 100,- Kč
 
Přihlášky prosíme, odevzdejte při zápisu, nebo na e-mailovou adresu: hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz , nejpozději do 30. 4. 2020.
 
Těšíme se na naši spolupráci.


 

Vypracovala: Mgr. Stanislava Hlavinková

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100