Předškolička

 

 
Vážení rodiče,
stejně jako tomu bylo v minulých letech budeme pro naše budoucí žáky pořádat i v letošním roce „Přípravné kurzy pro prvňáky“.
V rámci těchto kurzů si mohou Vaše děti vyzkoušet, jak se za několik měsíců budou cítit ve školních lavicích, seznámí se s budovou školy, poznají svoji paní učitelku a budoucí spolužáky.
Hravou formou se zaměříme na správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky. 
 
Termíny:                            úterý 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2022
Čas:                                  16.00 až 17.00 hodin
Finanční příspěvek:             100,-- Kč / za celý přípravný kurz
 
Přihlašovat se můžete zde, nejpozději do 30. 4. 2022.
 
Těšíme se na naši spolupráci.

Vypracovala: Mgr. Stanislava Hlavinková

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100