Cesta ke kvalitě

PROJEKT „CESTA KE KVALITĚ“

 

Jednou z hlavních priorit naší školy je aktivní přístup k péči o kvalitu jako důsledek společenských změn a zvyšující se trend autonomie škol. Jsme si vědomi, že s relativní autonomií školy souvisí i mnohostranné skládání účtů za odvedenou práci. Za tímto účelem chceme využívat autoevaluační (sebehodnotící) procesy, které podporují participaci různých aktérů školního života na rozvoji školy. Projekt Cesta ke kvalitě je pro nás velkou příležitostí.

 

Projekt Cesta ke kvalitě je zaměřený na podporu škol při provádění vlastního hodnocení školy. Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Procesy autoevaluace musí být dobře naplánovány. Již při plánování si škola stanovuje prioritní oblasti a podoblasti, stanovuje konkrétní cíle, čeho má být dosaženo, formuluje kritéria a indikátory, volí vhodné evaluační nástroje, stanovuje časový plán, rozděluje odpovědnosti a pravomoci jednotlivých členů týmu školy a identifikuje zdroje dat a informací.

 

V rámci projektu vznikne 30 postupně ověřovaných evaluačních nástrojů, ze kterých si školy podle svých potřeb budou moci vybírat (např. Dobrá škola – nástroj pro stanovení priorit školy, Dotazník školní výkonové motivace, Dotazník strategií učení cizímu jazyku, Analýza úrovně výsledků práce školy, Bilance absolventů, Dotazník klimatu tříd, Dotazník klimatu učitelského sboru,…).

 

Kromě evaluačních nástrojů projekt dále nabízí aktivity jako je proškolení koordinátora AE, proškolení a výcvik poradce AE, Peer Review – kolegiální účení, workshopy, supervize. Všechny jmenované aktivity jsme jako učící se organizace s velkou radostí přijali a v současné době je realizujeme.

                                     

 Mgr. Bc. Pavla Jedličková

                                                                               ředitelka školy

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100