Doučování žáků škol

Naše škola realizuje projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování má kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.
 
Tento projekt je financován z fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Vložil: Mgr. Stanislav Hefler
15. 1. 2022 
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100