Ekoškola

Program – projekt EKOŠKOLA
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Více o programu na celostátní úrovni na webu: www.ekoskola.cz
Evvo PROGRAM NA  28.ZŠ
 
 • Úroveň PROGRAMU EKOŠKOLA - jsme uchazeči o tento titul
Jsme zaměřeni na 2 oblasti:
a)     Odpady:
·           Třídíme: plasty, papír, sklo, jsme sběrným místem pro ukládání elektroodpadu
·           Pořádáme pravidelné sběrové akce a soutěže – starý papír, víčka od PET lahví, staré mobily – propojení s Žákovským parlamentem 28. ZŠ – charitativní akce na pomoc ohroženým organismům i lidem
·           Zařazujeme aktivně problematiku třídění, recyklace do výuky – napříč všemi obory a věkovými kategoriemi
b)    Prostředí školy:
·           Příjemné podnětné kulturní vnitřní prostředí
·           Venkovní učebny – učebna s jezírkem, učebna LES a zahrada, učebna Sluneční hodiny, horolezecká cvičná stěna
·           Odborné učebny věnované přírodovědným oborům – učebna ekologického přírodopisu, učebna fyziky, laboratoř chemie
 • Ve škole funguje EKOTÝM – tým složený z žáků od 4. – 9. ročníku
 • Ekotým se podílí na strategickém plánu EVVO na škole
 • Navrhuje společný EKOKODEX pro všechny
 • Organizuje environmentálně zaměřené akce ve škole
 • Pořádá informační kampaně
 
 • Úroveň plnění EVVO programu na 1. a 2. stupni
Program EVVO k nahlédnutí pod textem
 • Úroveň plnění EVVO programu ve ŠD
 • Úroveň plnění průřezového tématu EVV
 • Zpracování průřezového tématu k nahlédnutí pod textem 
 • Obory OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ, EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS
 • VÝUKA VENKU
 • KOMUNITNÍ PROJEKTY, GRANTY
 • TERÉNNÍ VÝUKA
 • EXKURZE S EVV tématikou
 • Spolupracujeme s těmito ekovýchovnými organizacemi:

      

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100