projekt Lego

 ROBOTIKA

Robotika je na naší škole vyučována v 6. ročníku. Je postavena na praktických projektech modelovaných za pomoci technických programovatelných LEGO stavebnic (LEGO MindStorms) s následným programováním ve speciálním softwaru. Žáci mají možnost pracovat v malých skupinkách s využitím PC. Naučí se programovat technické procesy, souvislosti a vztahy mezi nimi. Tímto předmětem žáci rozvíjejí logické myšlení a získají technický nadhled. S programovatelnými roboty LEGO MindStorms EV3 se pravidelně účastníme soutěže FIRST LEGO League (česká liga robotiky).

FIRST LEGO League je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery. Hlavním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obory a výzkum. Celkovým vítězem, šampionem FIRST LEGO League, se stává tým s nejvyšším součtem bodů z následujících čtyř disciplín:

 1. Robotgame
  Příprava na první kolo soutěže trvá osm týdnů. Během této doby každý tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, ovládaného mikropočítačem EV3, a naprogramuje jej tak, aby byl robot schopen samostatně splnit za 150 sekund co největší počet úkolů připravených na hracím plátně. Tyto úkoly i plátno jsou celosvětově jednotné, jednotná jsou samozřejmě také přesná pravidla, co robot smí a nesmí udělat.

 2. Prezentace výzkumného úkolu
  V rámci tématu daného ročníku si každý tým musí zvolit problém, prozkoumat jej a navrhnout jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. O výsledcích své práce pak děti porotu na soutěži informují během pětiminutové kreativní prezentace.  Po ukončení prezentace kladou porotci členům týmu doplňující otázky, aby zjistili, jak děti dané problematice rozumí a jakými způsoby postupovaly.

 3. Týmová spolupráce
  V této disciplíně hodnotí soutěžní tým psychologové, kteří posuzují úroveň spolupráce a kooperace v týmu. Je to velmi důležitá součást řešení každého problému, aby se děti dokázaly domluvit, vyslechnout se navzájem, nalézt nejvhodnější řešení. Na tuto disciplínu se v podstatě nedá připravit, porotci v ní odhalí skutečnou úroveň týmových kvalit.

 4. Design robota
  V této disciplíně musí děti vysvětlit porotcům, jak postavily a naprogramovaly robota. Porota hodnotí inovativní řešení a technické nápady, kvalitu programů, robustnost a spolehlivost robota. Je to náročná disciplína a v mezinárodních kolech probíhá samozřejmě v angličtině, což není jednoduché ani pro mnohé dospělé. Děti to však musí zvládnout samy, kouč jim nesmí pomáhat, ani do diskuse s porotou zasahovat.

Letošní téma zatím nebylo zveřejněno.

Tématem FIRST LEGO League v minulých letech:

 • 2020 RePlay
 • 2019 City shaper
 • 2018 Into Orbit
 • 2017 Hydrodynamic
 • 2016 Animal Alien
 • 2015 Trush Trek

Vypracoval: Mgr. Stanislav Hefler

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100