Model respektujícího žákovského parlamentu

 

Projekt „Model respektujícího žákovského parlamentu“

 

 

28. ZŠ je společně s dalšími dvanácti školami ČR zapojena do projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0027), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je o. s. GEMINI (vzdělávací sekce Centrum pro demokratické učení - www.cedu.cz). Hlavním cílem projektu je zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR. Naší partnerskou spolupracující školou je ZŠ Dobronín.
Žákovský parlament má u žáků rozvíjet některé klíčové kompetence a dovednosti jako naslouchání, diskutování, prezentační dovednosti, rozvoj organizačních schopností. Je „hlasem žáků“, a tak se zabývá jejich návrhy, podněty a stížnostmi a předává je vedení školy, se kterým o tom diskutuje a navrhuje řešení.
V rámci tohoto projektu probíhaly proto na 28. ZŠ v září volby do žákovského parlamentu. Zvolení zástupci byli paní ředitelkou jmenováni před celou školou do funkce, při čemž součástí tohoto ceremoniálu bylo i společné podepsání smlouvy mezi zástupci parlamentu a školou a slavnostní přípitek (viz Školní akce).
Letošní žákovský parlament se skládá z 24 členů a jsou zde zastoupeny 4. – 9. ročníky. Ostatní ročníky (tedy 1. – 3.) jsou o práci žákovského parlamentu informovány přidělenými „patrony“ a prostřednictvím svých třídních učitelů.
Schůzky se konají 2 x měsíčně (podle potřeby však i častěji, např. při organizaci a realizaci akcí ŽP) v „Oáze“, což je relaxační místnost na 2. stupni a zároveň také sídlo žákovského parlamentu.
Smyslem tohoto projektu je nejen přimět žáky k podílení se na školním dění, ale také je učit principům zastupitelské demokracie. RŽP navíc cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy.

Vypracovala: Mgr. Jana Horešovská

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100