OP VVV - Šablony pro ZŠ

Naše škola je zapojena do operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání formou výzev Šablony II a III. Školním koordinátorem projektů je zástupce ředitelky školy Mgr. Stanislav Hefler

Šablony II - 1. 9. 2019 - 28. 2. 2022

Název projektu dle MS2014+: Šablony II pro 28. ZŠ Plzeň
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012700
Poskytnutá výše dotace 2 488 096 Kč
Cílem výzvy je:
 • Podpora společného vzdělávání
 • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
Naše škola a školní družina je zapojena do šablon:
 • Školní asistent pedagoga - 2 asistenti pedagoga
 • Školní psycholog - školní psycholog byl ve škole přítomen ve školním roce 2019/2020
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence šikany, IT a inkluze
 • Doučování žáků 9 tříd ve formě přípravy na přijímací zkoušky
 • Zájmové kluby - robotika a čtenářský klub

 

Šablony III - 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Název projektu dle MS2014+:1 Šablony III pro 28. ZŠ Plzeň
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021252
Poskytnutá výše dotace 1 127 682,00
 Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.
Naše škola je zapojena do šablon:
 • Školní asistent pedagoga - 2 asistenti pedagoga
 • Doučování žáků 9 tříd ve formě přípravy na přijímací zkoušky
 • Zájmové kluby - robotika a čtenářský klub

Vložil: Mgr Stanislav Hefler

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100