PARTNERSTVÍ SE 6. MŠ PLZEŇ

 V rámci partnerské spolupráce se naše škola zapojila do projektu 6. mateřské školy:

„Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření“
(číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615)

Cíle projektu:
· Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.
· Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.
· Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.
· Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.
· Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělání.

Součástí realizace projektu je specializovaný vzdělávací program „V souladu s přírodou – Indiánská osada“ ve spolupráci s partnery projektu Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň a 28. základní školou Plzeň.

 

 

      

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100