Projekt revitalizace školní zahrady 28. základní školy v Plzni – získána dotace ze Státního fondu životního prostředí MŽP ČR

Přínos pro školu:
Projekt navrhuje úpravu a rekonstrukci zahrady základní školy tak, aby byly splněny požadavky na vytvoření podnětného a bezpečného prostoru pro praktickou výuku i odpočinek nebo různé společné akce školy ve venkovním prostředí, mimo prostor tříd.

Základní parametry projektu:
Projekt využívá v maximální míře funkční prvky stávajícího stavu a navazuje tak na poslední úpravu, která byla provedena v letech 2004-2005. Plánuje se provedení konkrétních opatření, vestavění a umístění celé řady zahradních prvků. Tyto prvky budou využívány jak k přímé výuce, tak k získávání osobních zkušeností spojených s vnímáním přírodních materiálů a prostředím, prostřednictvím poznávání přírody, přírodních zákonitostí a souvislostí. Žáci budou mít na zahradě možnost se aktivně zapojit do péče o rostliny nebo provádět pěstební pokusy.
 
Popis projektu:
Rekonstrukce zahrnuje například vytvoření ukázkových biotopů, opravu stávajícího, již nefunkčního jezírka, vytvoření prostoru pro užitkovou zahradu a osázení zahrady vhodnými dřevinami. Dále je plánováno umístění velké pergoly, která nahradí původní malou a již poškozenou pergolu a bude tak vytvořena "zelená venkovní učebna" s lavicemi a možností řádné výuky. Společenskou část zahrady bude reprezentovat vytvoření malého přírodního amfiteátru s možností promítání a ohniště s lavičkami. V prostoru zahrady je dále plánováno umístit meteostanici, napajedla a krmítka pro ptáky s kamerou a on- line připojením, kde by bylo možné provádět etologická pozorování hnízdění malých pěvců. Řadu prvků, například ohniště, lavice a pítka budou v rámci pracovních činností vyrábět sami žáci. Stejně tak budou při rekonstrukci využity, při přestavbě získané, přírodní nebo použité (recyklované) materiály.
 
Financování projektu:
Financování bude z 85% zajištěno získáním dotace ze SFŽP, výzva č. 16/ 2017. Zbylých 15% financuje sama škola.
 
Realizace proběhne: 
Jaro 2019- podzim 2019

Vedoucí projektu: Mgr. Blanka Koukolíková, koordinátor EVVO

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100