Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI. Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855.

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 10 ZŠ v Plzni. Realizace opatření umožnila bezbariérový přístup do škol/učeben. Součástí projektu bylo také vyřešení vnitřní konektivity ve školách. Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:

• nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání;
• nedostatečné využívání nástrojů sociální inkluze;
• nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů;
• zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, Masarykova ZŠ, Tyršova ZŠ.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Fyzická realizace projektu probíhala v období 06/2018 – 09/2018 ve 3 oblastech:

1. Vybavení odborných učeben:
Počet nově vybavených odborných učeben: 34, náklady celkem 14,2 mil. Kč vč. DPH.

Z toho:

• Nábytek: vybaveno 12 odborných učeben, hodnota zakázky 3,3 mil. Kč vč. DPH
• Učební pomůcky: vybaveno 20 odborných učeben, hodnota zakázky 4,2 mil. Kč vč. DPH
• IT (počítače): vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 6,7 mil. Kč vč. DPH

2. Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti:
Počet ZŠ, ve kterých probíhaly stavební úpravy vč. zajištění bezpečnosti: 8

Z toho:
• Stavební práce + instalace plošin: 7 ZŠ, celkové náklady 12,5 mil. Kč vč. DPH
• Schodolezy: 2 ZŠ, celkové náklady 0,3 mil. Kč vč. DPH

Náklady celkem: 12,8 mil. Kč vč. DPH

3. Zajištění vnitřní konektivity:
Počet ZŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce LAN: 8, celkové náklady 9 mil. Kč vč. DPH

Celkové náklady na realizaci projektu:
• Náklady celkem vč. DPH: 36 mil. Kč
• Proplacená výše dotace IROP vč. DPH: 32 mil. Kč

Stanovená udržitelnost projektu v období 03/2019-03/2024 (5 let).

Text byl použit ze stránek o realizaci projektu. Celý je dostupný zde.

Vložil: Mgr. Stanislav Hefler

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100