Podpora nadaných žáků

28. základní škola Plzeň již třetím rokem realizuje program vzdělávání a rozvoje mimořádně intelektově nadaných žáků (tzv. MiND). Nadané a mimořádně intelektově nadané žáky koncepčně a systematicky rozvíjí ve spolupráci s nadačním fondem Qiido formou hodin, ve kterých je výuka obohacována a rozšiřována způsobem nad rámec běžných školních osnov v rozsahu 5 hodin týdně věnovaných rozvoji logicko-matematických dovedností a mezipředmětovým projektům. Někteří MiND mohou také navštěvovat výuku matematiky ve vyšším ročníku. Škola spolupracuje s nadačním fondem Qiido, který garantuje kvalitní přípravu i následnou implementaci. Pedagogům je umožněno vzdělávání formou Qiido Akademie, rodičům je k dispozici diagnosticko-poradenský systém pro včasnou identifikaci nadání a individuální konzultace, tzv. Qiido Poradna. Příklady dobré praxe a zkušenosti s nadanými žáky sdílejí pedagogové školy s jinými školami v České republice.

Výňatek z dohody o  spolupráci  uzavřené dne 1. 9. 2018:

Nadační fond se dále zavazuje zajišťovat pro partnerskou školu 28. ZŠ Plzeň:
 • nominaci a screening intelektového potenciálu žáků školy, za finančně dohodnutých podmínek diagnostiku IQ a EQ,
 • rozšiřující a průběžné vzdělávání pedagogů v oblastech:
  • pedagogické identifikace
  • v metodách a formách výuky MiND (vč. poskytnutí tipů na obohacující didaktické materiály a konkrétní ukázky či nápady do vyučování)
  • osobnostního rozvoje se zaměřením na emoční inteligenci a komunikaci s MiND
 • mentoring zkušených odborníků ve vzdělávání a rozvoji MiND,
 • propojování a sdílení zkušeností s ostatními základními školami vzdělávajícími MiND (síťování, stáže a účast na akcích pořádaných Nadačním fondem (např. zdarma účast na každoročním Setkání škol vzdělávajících MiND)),
 • péči a podporu rodičovské komunity MiND v příslušném regionu,
 • podporu v rámci regionálního fundraisingu a přidělení specifického var. symbolu k finančním darům, které budou získány za účelem vzdělávání MiND na 28. ZŠ Plzeň,
 • legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení ve vzdělávání MiND
 • intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem 28. ZŠ Plzeň a příslušným krajem v otázkách vzdělávání MiND,
 • spolupráci při utváření koncepce ve vzdělávání MiND na 2. stupni základní školy,
 • sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND,
 • propagaci v elektronických i tištěných materiálech Nadačního fondu.
28. ZŠ Plzeň se dále zavazuje zajišťovat pro Nadační fond:
 • podání informace o spolupráci na webové stránky 28. ZŠ Plzeň (viz. Příloha č. 1 této dohody vč. informace o způsobu vzájemné spolupráce),
 • propagaci a referenci v elektronických i tištených materiálech 28. ZŠ Plzeň (uvedení názvu, loga, odkazu na webové stránky),
 • prezentaci partnerské spolupráce na jakýchkoliv akcích týkajících se společného zájmu,
 • školení (workshopy, semináře) pro pedagogy jiných partnerských škol Nadačního fondu (metody a formy výuky MiND),
 • umožnění náhledu ve výuce pro pedagogy škol vzdělávajících MiND (stáže),
 • poskytnutí vybraných pracovních listů pro výuku MiND v partnerských školách Nadačního fondu, dále poskytnutí inspirace na projekty a hry pro výuku a rozvoj MiND,
 • účast na akcích Nadačního fondu z titulu partnerské školy, a to z důvodu předávání zkušeností, sdílení příkladu dobré praxe dalším partnerským školám vzdělávajících MiND.

Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100