Školská rada

Š K O L S K Á     R A D A 

Školská rada je zřízena na základě § 167 školského zákona 561/2004 Sb.

Členové školské rady:

Za zákonné zástupce žáků:

Jiřina BREJCHOVÁ

Jana NEUPAUEROVÁ

Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ:

Mgr. Zora ŘEŽÁBKOVÁ

Mgr. Eva SOYMA NOVÁKOVÁ

Za zřizovatele:

Ing. Václav LACYK

Mgr. Aleš JANOUŠEK

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, atd.
Radu školy můžete kontaktovat na: skolskarada@zs28.plzen-edu.cz

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100