•  

 

Školská rada

Š K O L S K Á     R A D A 

Školská rada je zřízena na základě § 167 školského zákona 561/2004 Sb.

Členové školské rady:

Za zákonné zástupce žáků:

Boleslav LÁSKA
Jiřina BREJCHOVÁ

Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ:

Mgr. Petra ČASTORÁLOVÁ
Mgr. Milena KALABZOVÁ

Za zřizovatele:

Ivana VRANÁ
Mgr. Milena MAJEROVÁ

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, atd.
Radu školy můžete kontaktovat na: skolskarada@zs28.plzen-edu.cz

 


1.Schůze rady školy 17.10. 2005 (.pdf)

2.Schůze rady školy 2.3. 2006 (.pdf)

3.Schůze rady školy 24.4.2006 (.pdf)

4.Schůze rady školy 9.6.2006 (.pdf)

5.Schůze rady školy 10.10.2006 (.pdf)

6.Schůze rady školy 10.5.2007 (.pdf)

7.Schůze rady školy 15.10.2007 (.pdf)

8.Schůze rady školy 10.1.2008 (.pdf)

9.Schůze rady školy 6.10.2008 (.pdf)

10.Schůze rady školy 17.2.2009 (.pdf)

11.Schůze rady školy 16.6.2009 (.pdf)

12.Schůze rady školy 20.10.2009(.pdf)

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100