•  

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

 

Vážení zákonní zástupci, žáci

v souladu s unesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na příjímací zkoušky.
Vzdělávání bude od 11. 5. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat děti, pokud nebudou k výuce od 11. 5. 2020 přihlášeny. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Vy, kteří nebudete přihlašovat Vaše dítě k přítomnosti ve škole od 11. 5. 2020, vyplníte Prohlášení o neúčasti žáka ve škole od 11. 5. 2020 (viz přiložený soubor níže)

Vy, kteří budete přihlašovat Vaše dítě k přítomnosti dítěte ve škole od 11. 5. 2020, vyplníte Žádost o přítomnost žáka ve škole od 11.5.2020 (viz přiložený soubor níže).

V souvislosti s tímto usnesením Vás informujeme:

1) Osobní přítomnost ve škole bude umožněna pouze žákům 9. ročníku, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na střední školy.

2) Žádost o přítomnost žáka ve škole (viz přiložený soubor) je nutné doručit škole nejpozději do 7. 5. 2020 do 16:00 hodin. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.

3) Obsahově bude výuka zaměřena na český jazyk a matematiku, cílem je příprava na přijímací zkoušky.

4) Příprava na přijímací zkoušky bude organizovaná do 4 – 5 skupin 1 x týdně po 4 hodinách. Bližší informace (den, čas, učebna apod.) budou upřesněny s ohledem na počet přihlášených.

5) Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s čestným prohlášením (viz přiložený soubor níže) a podepsané jej odevzdat při prvním vstupu žáka do školy.

6) Způsoby doručení tiskopisů - emailem (naskenované) na adresu zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň KoukolikovaBl@zs28.plzen-edu.cz , vhozením do schránky školy na budově ŠD, osobním odevzdáním ve vrátnici - nejdéle do 7. 5. 2020 do 16.00 hod.

7) Hygienická opatření - maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici s rozestupy, složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy. Podrobnější informace k zajištění hygienických opatření obdrží přihlášení žáci prostřednictvím třídních učitelů.

8) Úplné znění souboru hygienických a provozních podmínek pro školy formou manuálu ZDE.

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100