Velikonoční prázdniny

Oznámení pro zákonné zástupce žáků

(ze dne 17. května 2022, č. j. MSMT 12071/2022-1) jsou vyhlášeny

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Provoz školní družiny v době prázdnin nebude zajištěn.

na termín

6. dubna 2023

 

 

 

 

V Plzni dne 6. 3. 2023 Mgr. Bc. Pavla Jedličková

ředitelka školy

Poznámka:

Umístěno na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce školní družiny.

Podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Organizaci školního roku 2022/2023

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100