Výtvarná soutěž BUĎME SPOLU

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ “BUĎME SPOLU”
PROPOZICE
 
Milé děti, vážení rodiče a pedagogové,
 
u příležitosti 50. výročí svého založení vyhlašuje 28. ZŠ v Plzni výtvarnou soutěž s názvem Buďme spolu.
28. ZŠ sídlící v Rodinné ulici v Plzni se snaží nejen svou adresou dostát přízvisku rodinná škola pro všechny. Považujeme za své poslání v duchu rodiny k dětem přistupovat. Nabídnout jim tvořivé, laskavé a rozvíjející prostředí, podporovat budování zdravých mezilidských vztahů, učit děti respektu a otevřené komunikaci. Bohužel dnešní uspěchaná doba klade stále větší nároky nejen na rodiče, ale i na děti a společně strávený čas se mnohdy stává nedosažitelným přepychem. Cílem soutěže je motivovat vás k zamyšlení nad tím, jak důležitá je rodina v životě našich potomků. Jakou roli hraje pro děti láska a pozornost jejich rodičů a čas společně s nimi strávený.
 
Příklady tematických okruhů
Jak trávíš s rodiči svůj volný čas? - Hrajete společně hry, sportujete, čtete, vaříte…?
Které činnosti s rodiči nebo sourozenci nejraději podnikáš?
Máte společné rodinné rituály?
Jezdíš často s rodiči nebo prarodiči na dovolenou a kam?
Jak si představuješ ideální rodinnou dovolenou?
Máte doma rodinného skřítka? - Jak vypadá? Jak vám pomáhá? Chrání vás nebo tropí neplechy?
Jak pomáháš doma rodičům a jak pomáhají rodiče tobě?
Co pro tebe znamená rodina?
 
Kdo může soutěžit?
Soutěž je určena žákům všech základních a mateřských škol rozdělených do následujících kategorií.
 
Kategorie soutěžících
1. kategorie: mateřské školy
2. kategorie: 1. - 3. třída základních škol
3. kategorie: 4. - 6. třída základních škol
4. kategorie: 7. - 9. třída základních škol
 
Technika a formát
Výtvarná díla je možno tvořit libovolnou technikou – kresba, malba, kombinovaná technika, koláž, grafické techniky aj. Vítány jsou i prostorové práce. Přijímána budou díla formátů A3 nebo A2.
 
Hodnocení
Výtvarné práce vyhodnotí odborná porota. Autoři nejlepších třech prací z každé kategorie se mohou těšit na hodnotné ceny. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen proběhne 11. května 2023 v budově 28. ZŠ v Plzni. 
 
Označení díla
- jméno a příjmení autora
- kategorie
- věk autora
- název díla
- název a přesná adresa školy nebo bydliště
- jméno a příjmení kontaktní osoby
- e-mail, telefon
 
Zasílání děl do soutěže
Všechna soutěžní díla zasílejte nejpozději do 31. 3. 2023 na adresu:
28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, Plzeň, 31200
Na zásilku prosím uveďte heslo: BUĎME SPOLU!
 
Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže a výstavy.
 
Koordinátor soutěže
Mgr. Jana Tomanová
E-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
Tel.: 604 314 511
www.zs28.plzen.eu 
                                                                                             
                                                                                                          Mgr. Bc. Pavla Jedličková
                                                                                                           Ředitelka 28.ZŠ v Plzni
 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100