Výchovný poradce

Standardní činnosti výchovného poradce

výchovná poradkyně:

 

tel. +420 378 028 854
v pondělí od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu VV č. 40, 2. patro v budově 2. stupně

Poradenské činnosti:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni

  • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro žáky mimořádně nadané

  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace a poskytování poradenských služeb těmto žákům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

  • Příprava služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodické a informační činnosti:

  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy

  • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a inkluze pedagogickým pracovníkům školy

     

Vypracovala: Mgr. Kateřina Hamplová 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100