•  

 

AKTUALIZOVANÉ - Provoz školy od 30. 11. 2020

 

Informace k provozu školy a způsobu výuky od pondělí 30. 11. 2020
1. stupeň
 • Na 1. stupni a v 9. třídách bude probíhat prezenční výuka. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nebude docházet k mísení žáků různých tříd. Je nařízena povinná ochrana úst a nosu ve všech prostorách školy včetně třídy během výuky. Žákům je umožněna konzumace oběda v jídelně školy.

2. stupeň

 • V 6. – 8. třídách bude probíhat rotační výuka, bude docházet k týdennímu střídání prezenční a distanční výuky. Informace o druhu výuky v daném týdnu je umístěna i v rozvrhu ve Škole OnLine. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nebude docházet k mísení žáků různých tříd. Je nařízena povinná ochrana úst a nosu ve všech prostorách školy včetně třídy během výuky. Žákům je umožněna konzumace oběda v jídelně školy pouze v týdnu prezenční výuky. V týdnu s distanční výukou je zakázaná konzumace v jídelně školy a je umožněn pouze odběr do vlastní nádoby (take-away). 
  • V týdnu od 30. 11. 2020 bude prezenční výuka probíhat v 6. ročníku a 8. A. V 7. ročníku a 8. B bude probíhat distanční výuka.
  • V týdnu od 7. 12. 2020 bude prezenční výuka probíhat v 7. ročníku a 8. B. V 6. ročníku a 8. A bude probíhat distanční výuka.
  • V týdnu od 14. 12. 2020 bude prezenční výuka probíhat v 6. ročníku a 8. A. V 7. ročníku a 8. B bude probíhat distanční výuka
 • V 9. třídách bude probíhat prezenční výuka. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, nebude docházet k mísení žáků různých tříd. Je nařízena povinná ochrana úst a nosu ve všech prostorách školy včetně třídy během výuky. Žákům je umožněna konzumace oběda v jídelně školy.
 • Na 2. stupni bude výuka tělesné výchovy nahrazena hodinami českého jazyka a matematiky.
Školní družina
 • Pro přihlášené žáky 1. stupně se obnovuje provoz školní družiny v homogenních skupinách.
 • Provoz školní družiny bude zachován od 6:00 – 17:00 hodin.
 • Ranní družina bude probíhat v budově školy od 6:00 hodin žáci budou ve svých kmenových třídách.
 • Odpolední činnost školní družiny bude zajištěna v pavilonu ŠD.
Školní jídelna
 • Prezenční stravování bude zajištěno pouze pro žáky prezenční výuky.
 • Pro žáky na distanční výuce bude zajištěn výdej obědů pouze do jídlonosičů v čase od 11:30 do 14:00 hodin.
 • Žáci mají povinnost dodržovat stanovená hygienická nařízení, nosit roušky s výjimkou doby pro konzumaci jídla.

 Distanční výuka probíhá na základě metodického manuálu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato pravidla zůstávají v platnosti pro celou školu i v případě dalšího uzavření školy.

 • Na stránkách školy naleznete videonávody pro práci a řešení častých potíží ve Škole OnLine, Google Meet (videokonference) a Google Učebně.
 • Upozorňujeme na neaktivitu žáků při videokonferencích. Převážně v 8. a 9. ročnících se žáci k videokonferenci připojí a odcházejí dělat jinou práci, hrají hry a nereagují na dotazy učitelů. Tato situace může být vyhodnocena jako absence při vyučovací hodině a může být vyhodnocena jako neomluvená hodina.
 • Žáci na 2. stupni budou do videokonference vpuštěni pouze při přihlášení pod školním Google účtem. Anonymní uživatelé pod jiným účtem nebudou do konferenční místnosti vpuštěni, aby byla zachována ochrana žáků a pedagogů.
 • Žádáme všechny žáky účastnící se videokonferencí, aby na vyzvání používali kameru a mluvili prostřednictvím mikrofonu. Žáci často tvrdí, že mikrofon doma nemají, ale další hodinu přes mikrofon komunikují s jiným učitelem.

V Plzni dne 26. 11. 2020

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

Vložil: Mgr. Stanislav Hefler

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100